คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการบริหารการเงินในสถานศึกษา
2. คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน
3. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ
4. แนวปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานงานทะเบียน
5. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน

6.คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน

7.คู่มือการบริหารงานทั่วไป


Adobe Acrobat Document 1. คู่มือการบริหารการเงินในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.1 MB
Adobe Acrobat Document 2. คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.56 KB
Adobe Acrobat Document 3. คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.71 KB
Adobe Acrobat Document 4. แนวปฏิบัติการขอเอกสารหลักฐานงานทะเบียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.61 KB
Adobe Acrobat Document 5. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
Adobe Acrobat Document 6.คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.8 KB
Adobe Acrobat Document 7.คู่มือการบริหารงานทั่วไป.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.62 KB