แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2.รายงานสถิติ สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบครึ่งปีแรก)

Adobe Acrobat Document 1.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51.29 KB
Adobe Acrobat Document 2.รายงานสถิติ สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบครึ่งปีแรก)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.19 KB