ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานสถิติ สรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบครึ่งปีแรก)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.19 KB