เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศ เจตจำนงผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43.85 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศ เจตจำนงผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.51 KB
JPEG Image    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.58 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.85 KB