การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document การมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 576.96 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17 ธันวาคม 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.6 KB
Adobe Acrobat Document การย้าย รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 19 มกราคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.49 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 21 เมษายน 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.42 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 13 พฤษภาคม 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.74 KB