การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์์ทับซ้อนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 452.05 KB