การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

1.ประกาศ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
2.รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์์ทับซ้อนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2565
Adobe Acrobat Document ประกาศ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.9 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและผลประโยชน์์ทับซ้อนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 452.05 KB