ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาประจำปีการศึกษา 2566 (ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว) (อ่าน 18) 25 พ.ค. 66
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 16) 23 พ.ค. 66
ประกาศเปิดภาคเรียน (อ่าน 24) 16 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (สาขาวิชาสังคมศึกษา) (อ่าน 24) 16 พ.ค. 66
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2565 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา (อ่าน 30) 16 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 71) 27 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 87) 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทอาหารลักษณะก๋วยเตี๋ยว ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวไก่ (อ่าน 85) 24 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 94) 07 มี.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 202) 20 ธ.ค. 65
โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 179) 20 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 335) 04 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ (อ่าน 312) 30 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 413) 07 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 349) 06 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (อ่าน 359) 04 ก.ค. 65
SAR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา (อ่าน 375) 24 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 355) 12 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 348) 11 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 324) 08 มี.ค. 65
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (Problem Based Learning) (อ่าน 394) 13 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวครูผู้สอน วิชาพลศึกษา (อ่าน 384) 21 ต.ค. 64
คู่มือ แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวัง ติดตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 656) 09 ก.ค. 64
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารประเภทน้ำในโรงอาหารโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 469) 15 มิ.ย. 64
นำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 7-8 กันยายน 2563 (อ่าน 789) 10 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชัี้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2563 (อ่าน 832) 10 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชัี้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2561 (อ่าน 1413) 20 ก.พ. 61
ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น(อาคารชั่วคราว) (อ่าน 1493) 07 พ.ย. 60
ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา2561 (อ่าน 1409) 04 ก.ย. 60
แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย (อ่าน 1353) 03 ส.ค. 60
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1331) 05 เม.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชัี้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2560 (อ่าน 1389) 02 มี.ค. 60
โครงการห้องเรียนกีฬา สำหรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ (อ่าน 1675) 11 ส.ค. 59
การแปรรูปอาหารจากปลาทู (อ่าน 2477) 05 ส.ค. 59
SAR ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา (อ่าน 1299) 08 ก.ค. 59
รายงานการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (อ่าน 1219) 08 ก.ค. 59