รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ธัญญา วงษ์สาตรสาย (ต่าย)
ปีที่จบ : 2529   รุ่น :
อีเมล์ : Thanya.wongsatsai@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : PostNord Sweden
ตำแหน่ง : Terminal arbetare
ที่อยู่ที่ทำงาน

: Hallsberg Sweden

วันที่บันทึกข้อมูล : 17 ก.พ. 2559,10:00 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.57.104


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล