กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบันลือ รัตนบุรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0813974211