กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวิสา ลาวิลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0936415099
อีเมล์ : krukae2@gmail.com

นายพัชรพล ออกเวหา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1