โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเอดส์โลก พ.ศ. 2560 สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับโรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2560,10:28   อ่าน 280 ครั้ง