โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
56 หมู่ 5   ตำบลปากน้ำ  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
เบอร์โทรศัพท์ 077-551134
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ นักเรียนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อโรงเรียนของเราให้น่าอยู่
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,09:19   อ่าน 46 ครั้ง