ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
   โดยสามารถยื่นความประสงค์ในการรับสมัครผ่านเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในโพสต์นี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม 2565 เพื่อลดการสัมผัสและเว้นระยะห่างกับบุคคลอื่นโดยคำนึงถึงหลัก Social Distancing
หรือหากไม่สะดวกสามารถยื่นสมัครพร้อมนำหลักฐานมาสมัครได้ที่โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
สำหรับผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ให้นำหลักฐานมาเฉพาะ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรปพ.1
สำเนาบัตรสูติบัตร รูปถ่าย และเอกสารอื่นๆ
ตามที่ระบุในประกาศของโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
นำเอกสารมายื่นที่โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ในวันที่ 9-13 มีนาคม เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
โดยเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลและของจังหวัดในพื้นที่
สมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/SdxPk9tEbm9Q11E29
สมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://forms.gle/RbkvnY365sARJFTL8
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร

โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2565,16:35   อ่าน 172 ครั้ง